Søsterloge nr. 7 Terra Nova I.O.O.F.

7 Terra Nova Segl gr n gul margin3

Odd Fellow Ordenens Formål er at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.

Vi i Terra Nova mener, at det at være med i et logeliv, der foruden et socialt/ humanitært arbejde også bygger på det indadvendte arbejde med os selv – jvnf. Ordenens formål; er et godt alternativ til den travle verden, der fylder så meget i vor hverdag og som vi alle er en del af.

Værdien af det logen giver er udefinerligt og individuelt.

Terra Nova betyder ny jord og har en erantis som symbol på dette.

 

 

Kontakt os
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input